Home » huurvoorwaarden

huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN KOFFIEBARHUREN & BAR COMPANY

A.  De bevestiging dient binnen 7 dagen na dagtekening getekend door de huurder geretourneerd  te worden.

B.  De gegeven huurprijs per evenement is gebaseerd op het aantal koffies dat maximaal geschonken kan worden. Voor extra koffies zal een aparte prijs per koffies gerekend worden in overleg.

C.  Indien de Koffiebar moet worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens op-en afbreken, dient u dit kenbaar te maken.

D.  De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn.

E.  Eventuele schade aan de koffiebar, welke niet door het personeel wordt veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de huurder. Dit in redelijkheid en in verhouding tot de schade.

F.  De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor bestelbus (5m lang) en/of aanhanger van Koffiebarhuren. Kosten voor parkeren worden doorberekend aan de huurder.

G.  Annuleert u langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan wordt de gehele huursom aan de huurder geretourneerd.

H.  Annuleert u korter dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient 25% van de huursom te worden betaald.

I. Annuleert u korter dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient de 50 % van de gehele huursom te worden betaald.

J.  Annuleert u korter dan 3 dagen voor aanvang van de huurperiode, dan dient de gehele huursom te worden betaald.

K. Bij het niet-betalen door de opdrachtgever zijn incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

L.  N.B. Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van Koffiebarhuren risico loopt, en de huurder ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Koffiebarhuren besluiten de huurperiode als beëindigd te beschouwen. Restitutie van de huursom is dan uitgesloten. Eventuele schade/letsel aan medewerker en/of apparatuur zal op de huurder worden verhaald.

M. Opdrachtnemer draagt zorg voor een gelijkvloerse, vrije route naar de plek van bestemming. NB. De bar kan niet opgetild worden en kan enkel per lift omhoog. Opdrachtnemer kan in overleg een bar verzorgen welke wel opgetild kan worden.

M. Onze overhemden zijn standaard bedrukt met ons logo. Mocht u liever wensen dat wij een blanco overhemd dragen dan is dat geen enkel probleem wanneer dit van te voren is aangegeven. Daarnaast is het ook mogelijk om uw bedrijfskleding te dragen.

O.  Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

P. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / auto pech niet te vermijden “onmacht”. Koffiebarhuren kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.